Kurum Kültürü ve Değerlerimiz

Örnek Davranış: Birbirimize kendimize davranılmasını isteyeceğimiz şekilde davranmak. 
Düşünce Çeşitliliği: Farklı fikirlere veya bakış açılarına açık olmak. 
Katılımcı Yönetim Anlayışı: Alınacak kararlarda ortak akılla hareket etmek. 
Takım Çalışması: Bilgiyi paylaşmak, "ben" değil "biz" bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek.
Olumlu bir ekip olmak: Her zaman dürüst ve açık iletişim ile çalışanlarımızın aralarındaki ilişkiyi en üst seviyede tutmak. 
Verimlilik: Yapılan her işin verimliliğini ve etkinliğini sorgulayarak, sürekli iyileştirmeyi benimsemek.
Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz ve ne hızlı şekilde karşılamak.  
Çevre ve Sürdürülebilirlik: Geri dönüşüm bilinci ile çevreye saygılı bireyler olmak ve her türlü israfın önüne geçmek. 
ISG: Formplast, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir. Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz.

Kurum Kültürü ve Değerlerimiz

Örnek Davranış: Birbirimize kendimize davranılmasını isteyeceğimiz şekilde davranmak. 
Düşünce Çeşitliliği: Farklı fikirlere veya bakış açılarına açık olmak. 
Katılımcı Yönetim Anlayışı: Alınacak kararlarda ortak akılla hareket etmek. 
Takım Çalışması: Bilgiyi paylaşmak, "ben" değil "biz" bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek.
Olumlu bir ekip olmak: Her zaman dürüst ve açık iletişim ile çalışanlarımızın aralarındaki ilişkiyi en üst seviyede tutmak. 
Verimlilik: Yapılan her işin verimliliğini ve etkinliğini sorgulayarak, sürekli iyileştirmeyi benimsemek.
Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz ve ne hızlı şekilde karşılamak.  
Çevre ve Sürdürülebilirlik: Geri dönüşüm bilinci ile çevreye saygılı bireyler olmak ve her türlü israfın önüne geçmek. 
ISG: Formplast, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir. Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz.

Kurum Kültürü ve Değerlerimiz

Örnek Davranış: Birbirimize kendimize davranılmasını isteyeceğimiz şekilde davranmak. 
Düşünce Çeşitliliği: Farklı fikirlere veya bakış açılarına açık olmak. 
Katılımcı Yönetim Anlayışı: Alınacak kararlarda ortak akılla hareket etmek. 
Takım Çalışması: Bilgiyi paylaşmak, "ben" değil "biz" bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek.
Olumlu bir ekip olmak: Her zaman dürüst ve açık iletişim ile çalışanlarımızın aralarındaki ilişkiyi en üst seviyede tutmak. 
Verimlilik: Yapılan her işin verimliliğini ve etkinliğini sorgulayarak, sürekli iyileştirmeyi benimsemek.
Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz ve ne hızlı şekilde karşılamak.  
Çevre ve Sürdürülebilirlik: Geri dönüşüm bilinci ile çevreye saygılı bireyler olmak ve her türlü israfın önüne geçmek. 
ISG: Formplast, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir. Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz.

Kurum Kültürü ve Değerlerimiz

Örnek Davranış: Birbirimize kendimize davranılmasını isteyeceğimiz şekilde davranmak. 
Düşünce Çeşitliliği: Farklı fikirlere veya bakış açılarına açık olmak. 
Katılımcı Yönetim Anlayışı: Alınacak kararlarda ortak akılla hareket etmek. 
Takım Çalışması: Bilgiyi paylaşmak, "ben" değil "biz" bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek.
Olumlu bir ekip olmak: Her zaman dürüst ve açık iletişim ile çalışanlarımızın aralarındaki ilişkiyi en üst seviyede tutmak. 
Verimlilik: Yapılan her işin verimliliğini ve etkinliğini sorgulayarak, sürekli iyileştirmeyi benimsemek.
Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz ve ne hızlı şekilde karşılamak.  
Çevre ve Sürdürülebilirlik: Geri dönüşüm bilinci ile çevreye saygılı bireyler olmak ve her türlü israfın önüne geçmek. 
ISG: Formplast, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir. Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz.