Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

1. Çevre ve İSG ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı, İSG ve Çevre performansının sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm paydaşlarımızla birlikte sağlamayı,
2. Çevresel etkileri dikkate alarak, çevre kirliliğini önlemeyi, hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı ve çevre ve enerji konusunda öncü olmayı ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmayı,
3. Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
4. Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için dekarbonizasyon ve enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde bulunmayı,
5. Atık oluşumunu azaltmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri dönüşüm, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,
6. Tüm çalışanlarımızın katılımı ile parçası olduğumuz çevrenin korunması, doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını, hayvan refahı ve biyoçeşitlilik gibi konulara önem vererek gerçekleştirdiğimiz eylemlerle bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın gerçekleşmesini sağlamayı, 
7. Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı,
8. Çalışanlarımız ile ailelerini, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini arttırmayı,
9. Çalışanlarımızın güvenli davranışlarını geliştirmek, Psikososyal riskler konusunda farkındalığın artırmak, psikososyal risklerin yönetiminde yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
10. Çalışanlarımızın; ergonomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun çalışma koşullarının sağlamayı,
11. Çalışma koşullarından kaynaklı doğacak hastalık, iş kazası ve yangın, deprem, sel, trafik kazası, terör, sabotaj gibi acil durumlar için can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikelere karşı çalışanlarımızı sürekli koruyacağımızı ve bu tür tehlikeleri ortadan kaldırmak için sürekli çaba sarf edeceğimizi,
12. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin ve Çevre farkındalıklarının geliştirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi ve düzeltici faaliyetleri yürüterek etkinliğini sürekli kılmayı, bu vesile ile çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını ve iş kaza risklerinin azaltılmasını sağlamayı,
13. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla tüm makine, tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine uymayı,
14. İş yerlerini güvenli hale getirerek, kimyasal ve/veya biyolojik maddelerin kullanımı sırasında gerekli önlemleri almayı ve tehlikeli koşullara ve tehlikeli eylemlere göre hareket etmeyi,
15. İSG , Çevre ve Kalite yönetim sistemleri şartlarını yerine getirerek etkinliğini ve sürekli geliştirilmesini taahhüt ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

1. Çevre ve İSG ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı, İSG ve Çevre performansının sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm paydaşlarımızla birlikte sağlamayı,
2. Çevresel etkileri dikkate alarak, çevre kirliliğini önlemeyi, hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı ve çevre ve enerji konusunda öncü olmayı ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmayı,
3. Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
4. Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için dekarbonizasyon ve enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde bulunmayı,
5. Atık oluşumunu azaltmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri dönüşüm, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,
6. Tüm çalışanlarımızın katılımı ile parçası olduğumuz çevrenin korunması, doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını, hayvan refahı ve biyoçeşitlilik gibi konulara önem vererek gerçekleştirdiğimiz eylemlerle bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın gerçekleşmesini sağlamayı, 
7. Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı,
8. Çalışanlarımız ile ailelerini, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini arttırmayı,
9. Çalışanlarımızın güvenli davranışlarını geliştirmek, Psikososyal riskler konusunda farkındalığın artırmak, psikososyal risklerin yönetiminde yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
10. Çalışanlarımızın; ergonomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun çalışma koşullarının sağlamayı,
11. Çalışma koşullarından kaynaklı doğacak hastalık, iş kazası ve yangın, deprem, sel, trafik kazası, terör, sabotaj gibi acil durumlar için can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikelere karşı çalışanlarımızı sürekli koruyacağımızı ve bu tür tehlikeleri ortadan kaldırmak için sürekli çaba sarf edeceğimizi,
12. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin ve Çevre farkındalıklarının geliştirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi ve düzeltici faaliyetleri yürüterek etkinliğini sürekli kılmayı, bu vesile ile çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını ve iş kaza risklerinin azaltılmasını sağlamayı,
13. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla tüm makine, tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine uymayı,
14. İş yerlerini güvenli hale getirerek, kimyasal ve/veya biyolojik maddelerin kullanımı sırasında gerekli önlemleri almayı ve tehlikeli koşullara ve tehlikeli eylemlere göre hareket etmeyi,
15. İSG , Çevre ve Kalite yönetim sistemleri şartlarını yerine getirerek etkinliğini ve sürekli geliştirilmesini taahhüt ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

1. Çevre ve İSG ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı, İSG ve Çevre performansının sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm paydaşlarımızla birlikte sağlamayı,
2. Çevresel etkileri dikkate alarak, çevre kirliliğini önlemeyi, hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı ve çevre ve enerji konusunda öncü olmayı ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmayı,
3. Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
4. Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için dekarbonizasyon ve enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde bulunmayı,
5. Atık oluşumunu azaltmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri dönüşüm, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,
6. Tüm çalışanlarımızın katılımı ile parçası olduğumuz çevrenin korunması, doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını, hayvan refahı ve biyoçeşitlilik gibi konulara önem vererek gerçekleştirdiğimiz eylemlerle bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın gerçekleşmesini sağlamayı, 
7. Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı,
8. Çalışanlarımız ile ailelerini, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini arttırmayı,
9. Çalışanlarımızın güvenli davranışlarını geliştirmek, Psikososyal riskler konusunda farkındalığın artırmak, psikososyal risklerin yönetiminde yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
10. Çalışanlarımızın; ergonomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun çalışma koşullarının sağlamayı,
11. Çalışma koşullarından kaynaklı doğacak hastalık, iş kazası ve yangın, deprem, sel, trafik kazası, terör, sabotaj gibi acil durumlar için can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikelere karşı çalışanlarımızı sürekli koruyacağımızı ve bu tür tehlikeleri ortadan kaldırmak için sürekli çaba sarf edeceğimizi,
12. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin ve Çevre farkındalıklarının geliştirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi ve düzeltici faaliyetleri yürüterek etkinliğini sürekli kılmayı, bu vesile ile çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını ve iş kaza risklerinin azaltılmasını sağlamayı,
13. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla tüm makine, tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine uymayı,
14. İş yerlerini güvenli hale getirerek, kimyasal ve/veya biyolojik maddelerin kullanımı sırasında gerekli önlemleri almayı ve tehlikeli koşullara ve tehlikeli eylemlere göre hareket etmeyi,
15. İSG , Çevre ve Kalite yönetim sistemleri şartlarını yerine getirerek etkinliğini ve sürekli geliştirilmesini taahhüt ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

1. Çevre ve İSG ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı, İSG ve Çevre performansının sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm paydaşlarımızla birlikte sağlamayı,
2. Çevresel etkileri dikkate alarak, çevre kirliliğini önlemeyi, hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı ve çevre ve enerji konusunda öncü olmayı ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmayı,
3. Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
4. Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için dekarbonizasyon ve enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde bulunmayı,
5. Atık oluşumunu azaltmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri dönüşüm, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,
6. Tüm çalışanlarımızın katılımı ile parçası olduğumuz çevrenin korunması, doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını, hayvan refahı ve biyoçeşitlilik gibi konulara önem vererek gerçekleştirdiğimiz eylemlerle bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın gerçekleşmesini sağlamayı, 
7. Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı,
8. Çalışanlarımız ile ailelerini, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini arttırmayı,
9. Çalışanlarımızın güvenli davranışlarını geliştirmek, Psikososyal riskler konusunda farkındalığın artırmak, psikososyal risklerin yönetiminde yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
10. Çalışanlarımızın; ergonomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun çalışma koşullarının sağlamayı,
11. Çalışma koşullarından kaynaklı doğacak hastalık, iş kazası ve yangın, deprem, sel, trafik kazası, terör, sabotaj gibi acil durumlar için can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikelere karşı çalışanlarımızı sürekli koruyacağımızı ve bu tür tehlikeleri ortadan kaldırmak için sürekli çaba sarf edeceğimizi,
12. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin ve Çevre farkındalıklarının geliştirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi ve düzeltici faaliyetleri yürüterek etkinliğini sürekli kılmayı, bu vesile ile çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını ve iş kaza risklerinin azaltılmasını sağlamayı,
13. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla tüm makine, tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine uymayı,
14. İş yerlerini güvenli hale getirerek, kimyasal ve/veya biyolojik maddelerin kullanımı sırasında gerekli önlemleri almayı ve tehlikeli koşullara ve tehlikeli eylemlere göre hareket etmeyi,
15. İSG , Çevre ve Kalite yönetim sistemleri şartlarını yerine getirerek etkinliğini ve sürekli geliştirilmesini taahhüt ederiz.